Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Prieskumné skupiny

Malí prieskumníci prírody

Materská škola, Obuvnícka 435/30, Partizánske, Trenčiansky kraj

Prieskumnú skupinu tvoria 4 deti z materskej školy na Obuvníckej ulici v Partizánskom vo veku 5–6 rokov .

 • Mgr. Alica Belianska Mgr. Alica Belianska
 • Ľubica Jániová Ľubica Jániová
 • Mária Kristína Janžová Mária Kristína Janžová
 • Matúš Meszároš Matúš Meszároš
 • Michaela Mašlaniová Michaela Mašlaniová

Mapované lokality prieskumnej skupiny

 • okolie chaty Bajč
 • Okolie Salaša
 • Hora Šípok
 • Areál materskej školy
 • Hrádza okolo rieky Nitra