Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas rastlín

Vysvetlivky

vres obyčajný Calluna vulgaris

Skupina biotopov

 • lesné, nelesné, vodné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
vres obyčajný

Čeľaď: vresovcovité (Ericaceae)

Rastie na otvorených slnečných stanovištiach, v svetlých listnatých, zmiešaných i ihličnatých lesoch, na vresoviskách, pastvinách, piesčinách, horských lúkach i skalách, hlavne na kyslých, zvyčajne piesčitých a priepustných pôdach; vyskytuje sa od nížin až po alpínsky stupeň, vo vhodných prírodných podmienkach vytvára rozsiahle porasty, obľúbený biotop pre včely.

Plodmi sú mnohosemenné tobolky;

Liečivá rastlina; tvorí celé súvislé porasty - vresoviská, hlavne v oblasti Tatier a na západnom Slovensku; je indikátorom kyslej pôdy;

vres obyčajný (Calluna vulgaris)

10-50 cm vysoký, vždyzelený hustý, zakrpatený ker s poliehavými, vystúpavými alebo vzpriamenými konármi s ihlicovitými listami dlhými do3 mm a širokými 1 mm, štvorradovo škridlicovité, protistojné, s podvinutým chlpatým okrajom; kvety vo vrcholových, 5 - 15 cm dlhých, takmer jednostranných strapcoch, ružové alebo bledofialové kvety sú krátkostopkaté, malé, korunné lístky sú kratšie než kalich.

Druh je veľmi variabilný.

vzhľadom mu je podobný príbuzný rod vresovec s praslenovito usporiadanými listami a jasno ružovými kvetmi;

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www.treeworld.info/