Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas rastlín

Vysvetlivky

rozchodník biely Sedum album

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
rozchodník biely

Čeľaď: tučnolistovité (Crassulaceae)

Rastie na slnečných, suchých, na živiny chudobných stanovištiach, polosuchých lúkach, múroch, železničných násy­poch a okrajoch brál;

Je živnou rastlinou motýľa jasoňa červenookého; valcovité listy sú príkladom prispôsobenia sa rastlín extrémne suchým podmienkam.

rozchodník biely

Trváca, 5-20 cm vysoká bylina rastúca v trsoch; stonka je v dolnej časti poliehavá, zakoreňujúca, v hornej  vystúpavá alebo vzpriamená, jalové byle sú jednoduché; kvetonosné sa vo vrchnej časti rozkonárujú; listy sú striedavé, čiarkovito valcovité a dužinaté; kvety počet­né, v plochých súkvetiach, biele, zried­kavejšie bledoružové, tyčinky majú peľnice červenej farby.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://commons.wikimedia.org/