Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas rastlín

Vysvetlivky

prilbovka červená Cephalanthera rubra

Skupina biotopov

 • lesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Lokálne zákony a vyhlášky
 • Cites

Stupeň ohrozenia:

 • zraniteľný
prilbovka červená

Čeľaď: vstavačovité (Orchidaceae)

Rastie v listnatých, občas aj ihličnatých svetlých suchších lesoch, na ich okrajoch, v lesostepiach i krovinách, od pahorkatín po horský stupeň, s ťažiskom v podhorí, obľubuje vápnité pôdy.

V SR sa vyskytuje roztrúsene v Karpatoch, teda od Malých Karpát až po východné Slovensko, v niektorých oblastiach (napr. v Strážovských vrchoch) hojne.

Vyznačuje sa silnou závislosťou na mykorhize po celú dobu ontogenézy.

prilbovka červená

foto: Felice Di Palma

trváca orchidea vysoká 25-70 cm; byľ štíhla a poprehýbaná; listy lysé, široko kopijovité a ostro končisté, šikmo odstávajúce, dlhé 10-14 cm a široké do 3 cm, zelené, na rube sivasté; listene bylinné, väčšinou dlhšie ako semenníky; súkvetie je riedky klas dlhý až 20 cm, s 5-10 ružovo červenými kvetmi, sú veľké, vzácne i biele, počas kvitnutia sú len pootvorené, okvetné lístky väčšinou do von ohnuté, pysk približne rovnako dlhý ako vnútorné okvetné lístky (okolo 20 mm), stĺpik 8-10mm dlhý, štíhly a mierne dopredu ohnutý; plodom sú tobolky;

zámena s ďalšími 2 zá­stupcami rodu (C. damasonium a C. longifolia) je nepravdepodobná.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www.funghiitaliani.it/