Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas rastlín

Vysvetlivky

krivec žltý Gagea lutea

Skupina biotopov

 • lesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
krivec žltý

syn. Gagea sylvatica;

Čeľaď: ľaliovité (Liliaceae)

Rastie hlavne v lužných lesoch, vo vlhkých listnatých i zmiešaných lesoch, na aluviálnych lúkach blízko lesa, v sadoch, krovinách, obľubuje kypré, podmáčané, dusíkaté a na humus bohaté hlinité pôdy, na vápenatom podloží; od nížin do podhoria až horského stupňa hojne rozšírený, vo vyšších polohách vzácnejší;

Semená majú olejovitý prívesok; požierajú ich mravce, ktoré ich aj rozširujú

V minulosti zbieraná ako liečivá rastlina, dnes sa už takto nevyužíva;

Gagea lutea

Foto: Semir Maslo

trváca rastlina vysoká 10-30 cm; má len 1 cibuľu, veľkú asi 15 mm; stonka je priama; 1 prízemný, do 30 cm dlhý, 7-15 mm široký list, plochý, príp. s pozdĺžne vyčnievajúcou lištou, má aj 2 kratšie, kopijovité stonkové listy; kvety sú žlté, zvonku zelenkasto pruhované, 30 až 35 mm, okvetné lístky 6-početné, tupé, vrcholom ohnuté naspäť, rastú v 1-10-kvetom nepravom koncovom okolíku, kvetné stopky sú holé, kvety vyrastajú medzi úzkymi listami.


F

Foto: Joanna i Grzegorz Chlebik

podobný druh: krivec lúčny (G. pratensis) - prízemný list je dlho končistý, široký 2-6 mm, dolný byľový list je dlhší ako súkvetie; rastie na lúkach, poliach, vo vinohradoch;

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www.hallandsbotan.org/