Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas rastlín

Vysvetlivky

hadovník väčší Bistorta major

Skupina biotopov

 • nelesné, vodné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
hadovník väčší (Bistorta major)

Čeľaď: stavikrvovité (Polygonaceae)

ľudovo hadí koreň, hadové korenie, hadovec, užovník;

Indikátor vlhkosti; rastie na vlhkých horských lúkach, slatinách, v lužných lesoch a na vlhkých stanovištiach v listnatých a zmiešaných lesoch, obľubuje na živiny bohaté pôdy, v pásme od podhoria až do subalpínskeho stupňa, v nižších polohách sa vyskytuje vzácne.

Liečivá rastlina;

Podľa starých herbárov slúžil aj proti moru a uštipnutiu hadom;

hadovník väčší

30-100 cm vysoká trváca bylina s hadovito stočeným hrubým, dužinatým, červenohnedým podzemkom; priama nevetvená stonka; podlhovasto vajcovité, celistvookrajové listy, na báze často srdcovité, na rube sivozelené; stonka zakončená jediným hustým valcovitým klasom, kvety sú obojpohlavné, okvetné lístky ružové až ružovo červené; plodom je nažka.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www.funghiitaliani.it/