Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas of ntPlantInvasion

Vysvetlivky

Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská Solidago canadensis, Solidago gigantea

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné, vodné, antropogénne
Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

Čeľaď:astrovité (Asteraceae)

Pochádzajú zo Severnej Ameriky. Do Európy boli dovezené ako medonosné a okrasné rastliny. Oba druhy rastú na opustených miestach s narušenou vegetáciou, ktoré nie sú využívané a na plochách vytvorených človekom napr. po stavbách. Tiež ich nájdeme v okolí vodných tokov, ciest, železníc, na nelegálnych skládkach, ale aj v redších lesoch. Nemajú osobitné nároky na pôdu a vlhkosť v pôde. Vyskytujú sa viac-menej už na celom území Slovenska. Šíria sa plazivými rozkonárenými podzemkami prerastajúcimi pod zemou, z ktorých vyrastajú nové rastliny a pomocou veľkého počtu semien, ktoré sú roznášané vetrom a dokážu vyklíčiť aj v nepriaznivejších podmienkach.

Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská

Rastlina dokáže vytvoriť semená, aj keď je odtrhnutá v čase kvitnutia a ponechaná voľne na pôde alebo tráve.

Peľové alergény.

Trváce rastliny dorastajúce do výšky 50 až 150 cm (zlatobyľ obrovská až do výšky 250 cm). Zlatobyľ obrovská má byle holé, sivozelené, na spodku načervenané, zlatobyľ kanadská ich má drsno chlpaté. Listy sú striedavé, kopijovité, dlho končisté so zubatým okrajom. Súkvetie je chocholíkatá metlina tvorená úbormi drobných žltých kvetov.

Zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská