Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas of ntPlantInvasion

Vysvetlivky

Sumach pálkový Rhus typhina

Skupina biotopov

  • nelesné, antropogénne
Sumach pálkový

Čeľaď:obličkovcovité (Anacardiaceae)

Pôvodom pochádza zo Severnej Ameriky, odkiaľ bol dovezený ako okrasná drevina. Z parkových výsadieb a výsadieb popri cestách sa postupne rozšíril aj na ďalšie plochy. Viac sa vo voľnej krajine (t.j. mimo sídiel) vyskytuje v teplejších častiach Slovenska, ale je možné ho vidieť aj severnejšie. Nie je náročný, znesie sucho, vlhko aj menej výživné pôdy. Má vysokú koreňovú výmladnosť, tzn. že z koreňov dokážu vyrásť nové rastliny (stromy).

Sumach pálkový

Drevina veľmi dekoratívneho vzhľadu, s riedkou korunou, vysoká 5 až 8 metrov. Kôra je hladká červenohnedá s vidlicovito sa rozvetvujúcimi konármi, ktoré sú hnedo plstnaté. Listy vyrastajú na konároch striedavo, sú nepárno-perovité, pomerne veľké, až 50 cm dlhé, až s 31 až 37 lístkami, ktoré sú kopijovité, na okraji vrúbkované, až 12 cm dlhé. Na jeseň sa sfarbujú do žltých až červených odtieňov. Na konci konárov vytvára husté metliny jednopohlavných kvetov. Samčie kvety sú žltozelené, samičie tmavočervené (bordové). Na jeseň sa vytvoria červené šúľkovité súplodia, ktoré pôsobia veľmi dekoratívne.

Sumach pálkový