Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas of ntPlantInvasion

Vysvetlivky

Kustovnica cudzia Lycium barbarum

Skupina biotopov

  • lesné, nelesné, antropogénne

Čeľaď:ľuľkovité (Boraginaceae)

Pochádza zo Stredomoria, odkiaľ sa postupne vysádzala aj do severnejších častí Európy najmä ako okrasný ker do živých plotov, ale aj kvôli plodom. Plody sa účinkami podobajú plodom kustovnice čínskej, tzv. semenám goji. Viac je rozšírená v teplejších častiach Slovenska, kde vytvára husté prepletené porasty, pretože jej prevísajúce konáre, ktoré sa dotýkajú povrchu pôdy dobre zakoreňujú. Nie je náročná na pôdu a vlhkosť. Vyskytuje sa v okolí ciest, na opustených nevyužívaných pozemkoch, v okolí polí, napr. na Záhorí sa vyskytuje aj v riedkych borovicových porastoch.

Kustovnica cudzia

Kustovnica cudzia

Opadavý ker nízkeho vzrastu, ktorý sa dokáže šplhať popri opore aj do väčších výšok. Dorastá až do výšky 2,5 metra. Tvorí dlhé prútnaté prevísajúce konáre, ktoré sa dotýkajú zeme. Môžu byť aj riedko porastené tŕňmi. Listy vyrastajú striedavo, sú krátko stopkaté, kopijovité alebo úzko elipsovité, celookrajné, až kožovité. Kvety sú drobné, ružové až fialové, lievikovité. Vyrastajú v menších zväzkoch. Plodom je elipsovitá bobuľa oranžovo-červenej farby.

Kustovnica cudzia