Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Atlas of ntPlantInvasion

Vysvetlivky

Beztvarec krovitý Amorpha fruticosa

Skupina biotopov

  • nelesné, vodné, antropogénne

Čeľaď:bôbovité (Fabaceae)

Pochádza zo Severnej Ameriky, odkiaľ bol dovezený ako okrasná drevina. Z parkových výsadieb a výsadieb popri cestách sa postupne rozšíril aj na ďalšie plochy najmä v teplejších častiach Slovenska. Nie je náročný, znesie sucho, aj menej výživné pôdy. Vyskytuje sa v okolí vodných tokov, kde tvorí rozsiahle porasty, tiež v okolí polí a na rumoviskách. Šíri sa semenami, ale aj vegetatívne. Má vysokú schopnosť zakoreňovania pomocou konárov, ktoré sa dotýkajú povrchu pôdy. Každý kúsok rastliny (z konárov alebo koreňa) vložený do zeme sa ujme a vyrastie z neho nová rastlina.

Beztvarec krovitý

Beztvarec krovitý

Málo rozkonárený ker, dekoratívneho vzhľadu s čiernosivou kôrou. Listy sú nepárno-perovité, mnohojarmové, dlhé až 30 cm. Vytvára dlhé súkvetia fialových alebo bielych kvetov tvoriacich 5 až 17 centimetrové strapce. V jednom strapci je 30 až 80 kvetov. Plodom je struk.

Beztvarec krovitý