Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Pajaseň žliazkatý in plant_invasion list

Pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima

Autor:
PhDr. Anna Poláčková
Skupina:
biológovia
Zachytené dňa:
11. októbra 2016 20:01
Poznámka:

pri potôčku