Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

kyslička obyčajná v atlase rastlín

kyslička obyčajná Oxalis acetosella

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
25. mája 2014 10:03