Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

prvosienka pomúčená v atlase rastlín

prvosienka pomúčená Primula farinosa

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
1. mája 2014 15:30
Poznámka:

Sp.Teplica