Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
5. mája 2012 15:25
Poznámka:

Ešte foto kačičiek bez ,,mamičky