Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
PaeDr. Mária Eliašová
Skupina:
Ochrankovia
Zachytené dňa:
5. mája 2012 15:18
Poznámka:

Na tento záber sme s našou skupinkou Ochrankovia čakali skoro celý rok. Monitorovali sme územie, v ktorom sa nachádza aj potok Cedron. Kačičky boli veľmi plaché, nepodarilo da nám zachytiť ani dospelákov. Až raz… Stojí to za ročnú námahu, však!