Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

veverica stromová v atlase živočíchov

veverica stromová Sciurus vulgaris

Autor:
Terézia Katová
Skupina:
Sovy
Zachytené dňa:
1. februára 2012 10:28