Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

salamandra škvrnitá v atlase živočíchov

salamandra škvrnitá Salamandra salamandra

Autor:
Miloš Furda
Skupina:
Sovy
Zachytené dňa:
10. mája 2011 11:56