Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Vivienne Vilusová
Skupina:
Sovy
Zachytené dňa:
28. júla 2011 14:32