Na túru s Naturou

Najnovšie nájdené druhy

Spravodajca

Poradňa

Milí priaznivci programu Na túru s  Naturou

Milí priaznivci programu Na túru s Naturou

17. 10. 2017
Barbora Mistríková

čochvíľa vám začnú jesenné prázdniny a na školu pár dní ani nepomyslíte. Aj pre prírodu začínajú akési „jesenné prázdniny“ – vegetačné obdobie, kde sme mali všetko rozkvitnuté a voňavé, pomaly končí. Rovnako aj 2. kolo súťaže Invázne druhy rastlín sa blíži ku koncu

Milí vedúci prieskumných skupín v súťaži Invázne druhy rastlín!

Milí vedúci prieskumných skupín v súťaži Invázne druhy rastlín!

3. 10. 2017
Barbora Mistríková

Začal mesiac október, pomaly sa končí rastlinám vegetačné obdobie a na publikovanie vašich výsledkov sa tiež kráti čas.

Oči na stopkách

Druhý pokus

Druhý pokus

Rozhodli sme sa pokračovať!

13. 6. 2017, Matúš Kováč, NATURE BOYS, 1 komentár

Záchrana Šarlotky

Záchrana Šarlotky

Hlavným signálom príchodu nového ročného obdobia po zime sú prvé jarné lúče na oblohe a prílet sťahovavých vtákov. Všetci sa tešia z prebúdzania sa spiacej prírody.

2. 6. 2016, Michaela Valovska, ekológovia

Ako sme mapovali

Výlet s prekvapením

Výlet s prekvapením

26. 5. 2017
Anna Cabuková, Veveričky

Keď sa naša prieskumná skupina Veveričky zo ŠKD pri ZŠ v Zákopčí dozvedela, že sme v súťaži Invázne rastliny okolo nás, v rámci vzdelávacieho programu Na túru s Naturou obsadili prvé miesto boli sme nadšení.

Invázisti v akcii :)

Invázisti v akcii :)

22. 12. 2016
Mgr. Martina Jalovičárová, Invázisti

Invázne rastliny sú takmer všade okolo nás. Nápadné sú vďaka svojej veľkosti a rozrastaniu sa. Nemajú svojho prirodzeného "nepriateľa", lebo nie sú našimi pôvodnými rastlinami. Práve naopak - tie invázne naše druhy vytláčajú z miesta ich prirodzeného výskytu. S inváznymi rastlinami sa stretávame denno denne pri príchode do školy, keďže rastú aj v jej bezprostrednom okolí.

Ekologické projekty

Svetový deň výživy 2017

Svetový deň výživy 2017

24. 5. 2017
Mgr. Lucia Galdunová, Ochranáčik

Svetový deň výživy 2017

Deň zeme 2017

Deň zeme 2017

24. 5. 2017
Mgr. Lucia Galdunová, Ochranáčik

Deň zeme 2017