Na túru s Naturou

Najnovšie nájdené druhy

Spravodajca

Poradňa

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže

20. 3. 2018
Barbora Mistríková

Milí prieskumníci v programe Na túru s naturou! Približne pred tromi mesiacmi bola vyhlásená súťaž „ V našej školskej záhrade máme najkrajšiu vtáčiu búdku, či kŕmidlo!“ Súťaž, ktorú vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia trvala Od 15. decembra 2017 do 15. marca 2018

Milí kamarári  Naturáci!

Milí kamarári Naturáci!

26. 2. 2018
Barbora Mistríková

V starom roku (15. decembra 2017) vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia súťaž o najkrajšiu, najlepšiu vtáčiu búdku, či kŕmidlo, ktoré ste mali za istých podmienok vyhotoviť a informovať nás o tom na stránke Programu Na túru s Naturou.

Oči na stopkách

Operenci v našom okolí

Operenci v našom okolí

Na našich vychádzkach sa nám podarilo zachytiť aj ďalšie vtáčiky, ktoré žijú v našom okolí a v blízkom lese.

13. 3. 2018, Anna Cabuková, Veveričky

Vtáčie búdky a kŕmidlá v SOŠ Pruské

Vtáčie búdky a kŕmidlá v SOŠ Pruské

Žiaci Strednej odbornej školy v Pruskom zhotovili vtáčie búdky a kŕmidlo pre vtáky. Život vtákov hlavne v zimnom období nie je žiakom ľahostajný.

8. 3. 2018, Ing. Katarína Svorčíková, SOŠ Pruské

Ako sme mapovali

Výlet s prekvapením

Výlet s prekvapením

26. 5. 2017
Anna Cabuková, Veveričky

Keď sa naša prieskumná skupina Veveričky zo ŠKD pri ZŠ v Zákopčí dozvedela, že sme v súťaži Invázne rastliny okolo nás, v rámci vzdelávacieho programu Na túru s Naturou obsadili prvé miesto boli sme nadšení.

Invázisti v akcii :)

Invázisti v akcii :)

22. 12. 2016
Mgr. Martina Jalovičárová, Invázisti

Invázne rastliny sú takmer všade okolo nás. Nápadné sú vďaka svojej veľkosti a rozrastaniu sa. Nemajú svojho prirodzeného "nepriateľa", lebo nie sú našimi pôvodnými rastlinami. Práve naopak - tie invázne naše druhy vytláčajú z miesta ich prirodzeného výskytu. S inváznymi rastlinami sa stretávame denno denne pri príchode do školy, keďže rastú aj v jej bezprostrednom okolí.

Ekologické projekty

Recyklované kŕmidlo

Recyklované kŕmidlo

3. 3. 2018
Anna Cabuková, Veveričky

Naša škola je blízkosti lesa a tak príroda a jej obyvatelia sú nám veľmi blízki.Pozorujeme a poznávame ich na potulkách a vychádzkach po okolí a po lese.

Svetový deň výživy 2017

Svetový deň výživy 2017

24. 5. 2017
Mgr. Lucia Galdunová, Ochranáčik

Svetový deň výživy 2017